1.      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Potvrdením záväznej objednávky kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru predávajúcim. Tieto podmienky sú pre obe strany záväzné a riadia sa nimi obe strany ako kupujúci tak aj predávajúci.

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod Funes.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Think-IT, s.r.o.

Kysucká 23

080 05 Prešov

IČO: 46607200

DIČ: 2023487136

Firma nie je platcom DPH.

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na
Okresnom súde v Prešove. Oddiel: Sro / Vložka číslo:  25794/P    

 

2.      OBJEDNANIE TOVARU

Pri objednaní tovaru, súhlasíte s našimi podmienkami predaja. Predmetom zmluvy je iba tovar, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve a teda tovar, ktorý ste si objednali. Ak daný tovar v daných špecifikáciách momentálne nemáme na sklade, zaväzujeme sa že Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

K naplneniu platnosti Vašej elektronickej objednávky je potrebné vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy je potrebné potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky osobne, emailom alebo telefonicky, a pripadnú úhradu vopred kupujúcim.

V prípade, že v priebehu objednania tovaru došlo k zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké právo si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Fotografie pri produktoch sú ilustračné a teda sa môžu v určitých detailoch líšiť od dodaného produktu (mierne odlišný odtieň, farba lemovania a pod)

 

3.        Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Kupujúci je povinný uviesť svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávky.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru podľa §13 ods.1písm. b), Zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Bez týchto osobných údajov nie je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu.

Potrebné údaje k vybaveniu objednávky:


·         Meno a priezvisko alebo názov firmy

·         Adresa( ulica, číslo domu, PSČ  a mesto), v prípade firmy je potrebné uviesť IČO, DIČ, IČ DPH

·         Telefón

·         Email

·         Spôsob dopravy

·         Spôsob platby

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.  par. 3, ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

4.       POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je platná a potvrdená ak Vám príde na email potvrdzujúci súpis objednávky. Vytvorením objednávky sa zároveň aj zákazník zaväzuje prevziať objednaný tovar. Objednávka môže byť v určitých prípadoch overená aj emailom alebo telefonicky. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme kontaktovať. 

4.1 PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Právo zákazníka na odstúpenie.

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dojednané podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z., právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru

Právo dodávateľa na odstúpenie.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je, ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vrátenie tovaru zákazníkom.

Ak sa rozhodnete tovar reklamovať z akéhokoľvek dôvodu, poprosíme Vás o informovanie buď e-mailom alebo telefonicky. Na základe toho Vám náš zamestnanec upresní postup reklamácie a tiež kde je potrebné reklamovaný tovar zaslať.  Tovar  nám posielajte výhradne ako doporučenú zásielku alebo balík. NIE ako dobierku. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah,  opotrebenie tovaru a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru.

 

5.       Spôsob dopravy a platby

Objednaný tovar zasielame štandardne kuriérom SPS.

Doprava kuriérom Slovak Parcel Service:

         Doprava a platba do 100€  na dobierku je spoplatnená sumou  5,99 eur.

         Doprava a platba nad 100€ do 150€  na dobierku je spoplatnená sumou 4,99 eur.

         Platba bankovým prevodom vopred na náš účet do 100€ je spoplatnená sumou 4,99 eur.

         Platba bankovým prevodom vopred na náš účet nad 100€ do 150€ je spoplatnená sumou 3,99 eur.

         Pri nákupe nad 150 eur je doprava ZDARMA iba na území SR.


6.       DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je spravidla od 2-7 (pracovných dní) ak je tovar skladom a nie je uvedené inak. Väčšina objednávok je dodaných do 2-3 dní. V prípade, že tovar bude dodaný v dlhšej časovej lehote ako je uvedené na stránke, náš zamestnanec Vás bude o tejto skutočnosti včas informovať. Kupujúci súhlasí s dobou dodania pri potvrdení týchto obchodných podmienok. Zákazník ako kupujúci je povinný v objednávke zadať správnu dodaciu a fakturačnú adresu.

Tovar je výlučne zasielaný spoločnosťou Think-IT, s.r.o., Kysucká 23, 08005 Prešov alebo Sloger, j.s.a., ČSL. Armády 6 Levice, Hrádok.

 

7.       PREVZATIE TOVARU

Zákazník sa vytvorením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar. Tovar sa považuje za riadne prevzatý doručením tovaru od prepravcu alebo predajcu zákazníkovi. Zákazník je povinný doručený tovar riadne skontrolovať. Prípadne nedostatky ihneď hlásiť predajcovi najneskôr však do 24 hodín od doručenia zásielky. Tovar sa považuje po uplynutí tejto doby za riadne doručený. Následné nedostatky zistené po uplynutí tejto doby sa nepovažujú za oprávnené. Tovar odosielaný formou dobierky je kupujúci povinný prevziať od prepravcu. V opačnom prípade ak tovar kupujúci neprevezme bez toho, aby nás o tom informoval a neuhradí zaň dlžnú sumu, predávajúci si môže vyžiadať dlžnú sumu za neprevzatú zásielku ( v cene poštovného vrátenej neprevzatej zásielky) od kupujúceho.

 

8.       REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie riešime v súlade s platným právnym poriadkom. Reklamácie a prípadne sťažnosti zasielajte emailom na info@funes.sk, telefonicky alebo vyplnením reklamačného formulára na našej stránke, kde sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe. Reklamácie a prípadné sťažnosti zasielajte na poštovú adresu: Think-IT s.r.o., Kysucká 909/23, 080 05 Prešov alebo adresu nášho partnera, ktorú upresníme pri reklamovanom tovare. Objednaný, nepoškodený tovar môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky, kde Vám následne po jeho doručení a skontrolovaní vrátime späť peniaze fakturovaného tovaru. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené  inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

Záruka sa nevzťahuje na:

·      vady zapríčinené bežným opotrebovaním výrobku jeho bežným používaním

·         nesprávnym použitím výrobku

·         nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii:

·         vyplňte náš reklamačný formulár, alebo informujte nás e-mailom alebo telefonicky

·         počkajte na našu odozvu, ktorou Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe reklamácie

·         ak budete tovar zasielať späť, tak tovar zašlite nepoškodený a vhodne zabalený na adresu, ktorú Vám upresníme buď emailom alebo telefonicky

·         do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefón a tiež číslo účtu, na ktoré budú vrátené peniaze za tovar späť

·         k reklamácii uvádzajte ID Vašej objednávky

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru našou firmou.  Náklady spojené s reklamáciou znáša kupujúci a predávajúci vzájomne. Tovar je možné do 14 pracovných dní z akéhokoľvek dôvodu vrátiť. Vrátený tovar musí byť , nepoškodený, nepoužitý a musí obsahovať všetky zaslané doklady. Náklady spojené  s vrátením tovaru znáša kupujúci .

Za vrátený tovar sa vráti späť na účet celá fakturovaná čiastka. Ak sa jedná o jeden druh tovaru z faktúry kde boli zakúpené viac druhov tovaru  vráti sa cena tovaru bez ceny doručenia, dobierky. V prípade  dodania nesprávneho tovaru z našej strany, je tovar vymenený za správny na náklady  predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

9.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Predávajúci spracúva osobné údaje len za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru podľa §13 ods.1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Bez týchto osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté aj tretej strane,  len za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru.

Kupujúci ako fyzická osoba je povinná oznámiť predávajúcemu presné a pravdivé údaje ako sú: Meno a Priezvisko, Adresu, telefón a email.

Kupujúci ako právnická osoba je povinná oznámiť predávajúcemu presné a pravdivé údaje ako sú: Názov firmy, Adresa, IČO, DIČ, IC DPH, telefón a email.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlasí v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával osobné údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie objednaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude čestne pracovať s prevzatými osobnými údajmi kupujúceho podľa právnych predpisoch SR. Predávajúci po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 23 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás, a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Taktiež súhlasíte s použitím Vašich údajov na naše marketingové účely – odber noviniek.  

 

10.  Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok.

Na vzťahy, ktoré nie sú  upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.